Samochód:

Dotychczasowy:

KJS 06.03.2004 KJS 06.03.2004 KJS 06.03.2004